دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون
بهره برداری از فلر پارسی
خبر سراسری نمایشگاه آنگوا
بهره برداری از گازهای مشعل پارسی
تیزر تبلیغاتی شرکت تامکارگاز