دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

نقشه

جایگاه های ما

رنگ آبی : جایگاه های دو منظوره
رنگ سبز : جایگاه های CNG
رنگ قرمز : جایگاه های بنزین