دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

جایگاه های سوختگیری کوچک و متوسط


  • عدم وابستگی به جایگاه های بزرگ سوخت گیری
  • صرفه جویی در وقت به دلیل عدم نیاز به مراجعه به جایگاه
  • صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه پرداختی بابت سوخت
  • امکان استفاده در مجتمع ها و در نتیجه توزیع هزینه های دستگاه بین ساکنین
  • ایمنی بسیار بالا  با توجه به اخذ تاییدیه های اتحادیه اروپا
  • نیاز به فضای بسیار کم جهت نصب
  • مورد تایید شرکت ملی گاز ایران
جایگاه های سوختگیری کوچک و متوسط