دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

پروژه های انجام شده

کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال:2003
مکان: سراسر ایران
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 56 جایگاه سوخت cng  که تمام آنها تا پایان سال 2009 نصب، راه اندازی و تحویل دائم گشته است.

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران
سال:2002
مکان: سراسر ایران
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 170 جایگاه سوخت cng با فشار ورودی 60-250 و 900 psig با هدف کنترل و کاهش آلودگی هوا

کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال: 2006-2014
توضیحات: موضوع این پروژه تامین تجهیزات و تبدیل 125000 خودرو به سیستم دوگانه سوز بوده که تا سال 2014 به پایان رسیده و تحویل قطعی شده است.

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
سال:2008
مکان: در شهرهای دامغان، رامهرمز و گرمسار
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 3 جایگاه سوخت CNG که هر 3 جایگاه مذکور تا پایان سال 2009 نصب، راه اندازی و تحویل دائم شده است.

کارفرما: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)
سال:2009
مکان: سراسر ایران
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 10 جایگاه سوخت که تا پایان سال 2009 تمامی 10 جایگاه مربوطه نصب، راه اندازی و تحویل دائم گردیده است.

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران
سال:2008
مکان: سراسر ایران
توضیحات: این 25 جایگاه 5 سال کارکرد داشته و نیازمند تعمیرات اساسی بوده اند و شرکت تامکار گاز در سال 2011 موفق به اتمام تعمیرات اساسی و تحویل قطعی این جایگاه ها شده است.

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
سال:2008
توضیحات: طراحی مهندسی 30 جایگاه سوخت دومنظوره به سفارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
سال:2008
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 25 جایگاه سوختگیری C750-P250 و 20 جایگاه سوختگیری C750-P60 که تمامی 45 جایگاه مربوطه نصب، راه اندازی و تحویل دائم گردیده است.

کارفرما: روزنامه اطلاعات
سال:2009
توضیحات: مهندسی - ساخت - نصب و راه اندازی یک جایگاه سوخت در ارتفاع – EC250 که تحویل شده است.

کارفرما: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)
سال:2009
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 20 ایستگاه کامل CNG تایپ A با ظرفیت 2000 NM3/hr و 20 ایستگاه کامل CNG تایپ D با ظرفیت 1000 NM3/hr براساس ضوابط قراردادهای EP طبق الزامات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور که تمامی 40 تجهیز مربوطه نصب، راه اندازی و تحویل دائم گردیده است.

کارفرما: شرکت پرشین تجارت ژاو
سال:2011
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 21 دستگاه درایر  برای 21 جایگاه cng  با ظرفیت 150 m3/h تمامی 21 تجهیز مربوطه نصب، راه اندازی و تحویل دائم گردیده است.

کارفرما: قرارگاه خاتم الاوصیاء (ستاد پروژه کوثر)
سال:2013
مکان: تهران
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت و راه اندازی 5 دستگاه درایر که تا پایان سال 2014 تمامی آنها نصب، راه اندازی و تحویل قطعی شده اند.

کارفرما: قرارگاه خاتم الاوصیاء (ستاد پروژه کوثر)
سال:2012
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی 12 ایستگاه کامل CNG تایپ B با ظرفیت 1500 که تمامی آنها نصب، راه اندازی و تحویل قطعی شده اند.

کارفرما: قرارگاه خاتم الاوصیاء (ستاد پروژه کوثر)
سال:2014
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت و راه اندازی 20 مجموعه کامل درایر جهت نصب در 20 ایستگاه کامل cng تایپb با ظرفیت 1500 که تمامی آنها نصب، راه اندازی و تحویل قطعی شده اند.

کارفرما: بخش خصوصی
سال:2017-2018
مکان: اصفهان-مازندران-خوزستان-یزد- آذربایجان-قم و...
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت - نصب و راه اندازی و بهره برداری از 14 جایگاه سوخت CNG با مشخصات : C100-C1500-C2000 m3/h

کارفرما: شرکت تاسیسات دریایی ایران
سال:2007
توضیحات: مهندسی - تامین - ساخت – نصب استینگر 2 و 3 برای سکوی نفتی ابوذر 1200 بوده است که تا پایان سال 2009 انجام و تحویل قطعی شده است.