دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

پروژه های جاری


کارفرما

سال قرار داد

مرادی مشهد

1394

مصطفایی کازرون

1394

صادق زاده قره ضیاءالدین

1395

محمدی فر خوی(عظیمی-جایگاه المهدی)

1394

بانیانی شیراز (نعمت اللهی)

1394

داداشی تبریز

1394

دعاگو الدوز ارومیه

1395

انصاری ادیب مشهد

1396

عبدی پدیده بناب

1396

عبداله نژاد بهبهان

1396

سبکتکین زرین شهر

1395

فاطمی مشهد

1396

زارعی

1396

خلیل زاده ماکو

1395

قهرمانزاده-افراسیابی سراب

1395

ضیایی زرین شهر

1395

رشید نیا اشنویه

1395

حسین گلوانی

1396

شهید احمد کاظمی

1396

اقبالیان (شهلا سرایی)

1396

موذنی

1396

خطیب

1396

جایگاه آقای رضایی

1396

دلیر 1و2

1396

علیخانی

1396

بهپور

1396

حبیب اوغلو

1396

عبداللهی

1396

مظلومی

1396

نعمانی

1396