دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

پروژه کنترل و مهار  گاز های مشعل پارسی کلاستر


پروژه کنترل و مهار  گاز های مشعل پارسی کلاستر

موضوع قرارداد

کارفرما

نوع قرارداد

کنترل و مهار گازهای مشعل ( فلر)  پارسی کلاسر

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهندسی - تاًمین - ساخت - راه اندازی و بهره برداری