دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

12 جایگاه بنزین


12 جایگاه بنزین

موضوع قرارداد

کارفرما

نحوه فروش

مشخصات جایگاه

وضعیت 

قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال جایگاه های کوچک مقیاس سوخت مایع ( بنزین) (BOT)

شهرداری تهران

مزایده

12 جایگاه تک سکو- سه دیسپنسر 2 نازل

 در حال اجرا