دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

VPL


VPL

موضوع قرارداد

کارفرما

نوع قرارداد

گازرسانی به بیدروبه از طریق خط لوله مجازی (VPL )

شرکت ملی گاز خوزستان

مهندسی - تاًمین - ساخت - راه اندازی و بهره برداری